Slim beleggen

Heeft u zich al eens afgevraagd welke kosten u betaald als u een belegging plaatst bij een traditionele bank?

Een bekend voorbeeld zijn de instap-en uitstapkosten bij het beleggen in fondsen. Traditionele banken rekenen hier al snel 2 tot 3% instapkosten aan. De consument betaalt dan 200 tot 300 euro als hij voor 10.000 euro in een fonds wil stappen. Wat hij echter niet beseft is dat hij dezelfde beleggingen kan plaatsen bij onafhankelijke beleggingsadviseurs die deze kosten niet aanrekenen.

Ook de aangerekende advieskosten kunnen flink oplopen.

Wij zijn van mening dat advies geven en het dagelijks opvolgen van beleggingen een gratis service moet zijn.

Als onafhankelijk beleggingsmakelaar zijn wij niet meer verbonden/gebonden aan één maatschappij.
Op die manier kunnen wij  onze klanten een zeer brede waaier van producten aanbieden en zijn wij niet meer aangewezen tot het beperkte aanbod van één speler. Zo kunnen wij steeds de beste voorwaarden bedingen bij diverse maatschappijen en hebben wij toegang tot een producten gamma dat ons de mogelijkheden geeft om op maat van de klant te werken.

Omdat kennis essentieel is in onze sector volgen wij meermaals per week conference-calls met verschillende fondsbeheerders, om de evolutie van de markten op te volgen. Meerdere visie’s geven een realistischer en neutraler beeld. Deze feed-back is noodzakelijk om de portefeuilles van onze klanten nauwkeurig op te volgen en bij te sturen indien nodig……en dit doen wij dagelijks. In samenspraak met u leggen wij de parameters vast wanneer wij u dienen te contacteren.
Wij wensen hierbij zeer kort op de bal te spelen.

GROOT AANBOD
Een groot aanbod is essentieel  om een portefeuille samen te stellen op maat van elke klant. Dit zou onmogelijk zijn met een beperkt aanbod.
Op dit moment kunnen wij onze klanten meer dan 1000 fondsen aanbieden en 15 verschillende spaarproducten.
Wij werken enkel met gerenomeerde, solvabele partners die de nodige expertise en ervaring bezitten.
Alle beleggingsfondsen die banken aanbieden, kunnen wij eveneens aanbieden.Het verschil is dat uw fondsen bij een bank op een effectenrekening staan, en dat de fondsen die wij u aanbieden op een polis staan.Verder zijn deze productformules identiek, ze steken gewoon in een ander kleedje.

….geen verschil? Toch wel….

Tak 23 kent anno 2021 aanzienlijke voordelen tegenover BEVEKs en SICAVs, in het bijzonder voor wie in obligatie- of gemengde obligatie/aandelenfondsen wenst te investeren:

* u betaalt GEEN instapkosten via zakenkantoor GOOSSENS-MYLEMANS.
* u geniet een erg gunstige taxatie: enkel de wettelijke eenmalige instaptaks van 2% is verschuldigd en dat is meteen de enige taxatie !
* voor Tak 23 geldt dat uw meerwaarden nooit aan RV onderworpen zijn (dus ook niet in het geval dat het fonds meer dan 10% obligaties bevat zoals dat
bij SICAVS en BEVEKs wel het geval is !)
* u betaald geen beurstaks (1,32%) op verzekeringsfondsen
* geen taks op effectenrekening (0,15% voor een portefeuille boven de 500,000 EUR)
* wij rekenen geen advieskosten aan

Een voorbeeld:

u koopt een 100% obligatiefonds aan voor 100.000 en verkoopt het pakweg zeven jaar later met een meerwaarde van 25%

A. U kocht het fonds bancair:
Bij aankoop betaald u 2% instapkosten (we nemen in dit voorbeeld 2%, in realiteit kunnen deze instapkosten oplopen tot 3%)
U verkoopt aan 122.500 EUR
Bij verkoop betaalt u eerst 30% RV op de gerealiseerde meerwaarde: -6.750 EUR
Op de rest (122.500 – 6.750 = 115.750) betaalt u 1,32% taks: – 1.527,9 EUR
Totaal aan taksen: – 8.277,9 EUR
Netto in uw handen op einde rit: 114.222,10 EUR

B. U kocht hetzelfde fonds via een verzekeringsinstelling die het aan uw Tak 23 contract toevoegde:
Bij aankoop betaalt u 2% taks op 100.000 EUR: – 2.000 EUR
Die 98.000 groeit aan tot 122.500 EUR
Netto in uw handen op einde rit: 122.500 EUR
Dat is dus een verschil van maar liefst 8.277,90 EUR op een geldplaatsing van 100.000 EUR in het voordeel van Tak 23!

Dit voorbeeld maakt abstractie van gebeurlijke beheerskosten. Deze zijn bij beide kanalen van toepassing, doch liggen deze aanzienlijk lager bij ons.

…bovendien…
* u kan binnen één contract een selectie van meerdere fondsen onderbrengen
* u kan éénmaal per jaar gratis switchen tussen de diverse fondsen binnen uw contract of er zelfs volledig nieuwe aan toevoegen en daarheen switchen
zonder opnieuw taks te moeten betalen (bij een kapitalisatie-SICAV kost u dat iedere keer opnieuw 1,32% (+ desgevallend 30% RV) zodat u daar
eigenlijk behoorlijk “vast” zit !)
* u plant meteen wat er met de gelden bij uw (of jullie) overlijden dient te gebeuren en kan dat later nog wijzigen
* u plaatst uw gelden via een verzekeringsmaatschappij bij de beste fondsenbeheerders ter wereld en niet bij een instelling die enkel huisfondsen
aanbiedt

Tak 23-producten zijn geliefd voor successieplanning en maken elegante en legale oplossingen mogelijk.
u kan één contract op uw beider naam opmaken. Dat is handig omdat bij overlijden het contract dan gewoon kan blijven verder lopen zonder dat het plots moet verkocht en uitbetaald worden.