Ondernemingen

Machinebreuk

Een verzekering ‘machinebreuk’ vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is/ zijn door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën: verkeerde manipulatie …

ABR

Een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning, ongeacht of de …

Transportverzekering

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” biedt een waarborg voor goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade. En dat verschil kan echt oplopen. In …

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Sommige beroepscategorieën kunnen een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Want in tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra – contractuele schade (of schade …

Gebouwen

Een van de grootste bedreigingen voor uw bedrijf  is  brand en alle gevaren die er door hun aard mee samenhangen (zoals hagel, storm, …) of die er een oorzakelijk verband …

Verzekering Arbeidsongevallen

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al uw werknemers tijdens het werk of op weg van en …

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging …

Hospitalisatiepolis

Naast het extralegaal pensioen kan er ook nog een hospitalisatieverzekering gekoppeld worden aan de groepsverzekering. Ook hier vormt dit een aantrekkelijke alternatieve vorm van verloning die u bepaalde of alle …

Verzekering gewaarborgd inkomen

Met een verzekering “Gewaarborgd Inkomen” kunt u uw beroepsinkomsten en de omzet van de vennootschap beschermen, maar ook de betaling van de vaste kosten van de onderneming regelen tijdens uw …

IPT (Individuele Pensioen Toezegging)

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van …