Verzekeringen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Waar de polis BA Gezin opkomt voor uw familie, is dit voor de de BA Uitbating het geval voor uw zaak en haar werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een TV die u moet herstellen).