Verzekeringen

Machinebreuk

Een verzekering ‘machinebreuk’ vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is/ zijn door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

  • verkeerde manipulatie
  • eigen gebrek van de machine
  • inwerking van de omgeving
  • natuurkrachten

Behalve de dekking van het materieel worden ook de kosten voor de wedersamenstelling van de gegevens vergoed  als de informatiedragers beschadigd of vernietigd zijn. Ook de supplementaire kosten voor de financiële gevolgen van een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de verzekerde installatie worden vergoed.