Verzekeringen

Transportverzekering

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” biedt een waarborg voor goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade. En dat verschil kan echt oplopen. In sommige gevallen wordt slechts een tiende van de opgelopen schade uitgekeerd door de wettelijke vervoersverzekering. De overige 90 % blijven dan ten laste van de verzender.

En wie zelf goederen vervoert loopt natuurlijk ook kans op beschadiging, verlies of diefstal van de lading.

Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid dat uw goederen schade oplopen tijdens de opslag in uw eigen gebouwen (in dit geval spreekt men soms ook van een inventarisverzekering).

In al deze gevallen kan een Transportverzekering soelaas brengen. Dergelijke polis zal u, binnen de voorwaarden van uw contract, geheel of gedeeltelijk vergoeden voor de werkelijke schade aan uw handelsgoederen of uw werkmiddelen, zowel wanneer u zelf instaat voor het vervoer als wanneer een beroepsvervoerder het transport voor zijn rekening neemt.

Uw goederen en werkmiddelen hebt u vaak stelselmatig opgebouwd en u bent zich niet altijd bewust van de hoegrootheid van de totale som die u en uw bedrijf reeds hebben geïnvesteerd.

U doet er dus goed aan om hiervoor een gepaste bescherming te kiezen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.